21-6-16 Arkkitehtuurikilpailut

L Arkkitehdit voittoon DoReMi-ehdotuksella Kokkolan Rautatientorin alueen kehittämisessä

Ilmakuva korttelikokonaisuudesta Kokkolan rautatientorin suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittaneesta ehdotuksesta.

L Arkkitehdeille suunnittelu- ja toteutuskilpailun voitto DoReMi-ehdotuksella Lujatalo Oy:n arkkitehtisuunnittelukumppanina Kokkolan rautatientorin ja linja-autoaseman kortteleista

Kokkolan vanhan Rautatientorin ja matkakeskukseen siirtyvän linja-autoaseman kortteleihin, Kokkolan kävelykadun alkuun, suunnitellaan kaupunkirakennetta täydentävä keskusta-asumisen, palveluiden ja viihtymisen urbaani sikermä.

Kokkolan linja-autoaseman alue sijaitsee aivan Kokkolan keskustassa, rautatieasemaa vastapäätä ja kävelykadun päätteenä. L Arkkitehtien kilpailuehdotus DoReMi on luonteikas korttelikokonaisuus, joka rakentaa identiteettiä koko Kokkolan keskustalle alueen erityispiirteitä kunnioittaen ja sen parhaita puolia korostaen sekä keskustan elinvoimaisuutta lisäten.

Suunnitelman ydin on keskustakortteleiden kokonaisuus, joka on tunnistettavissa kaikista suunnista lähestyttäessä. Innoitusta on haettu Kokkolan vanhojen puukortteleiden julkisivujen vaihtelevuudesta nykyajan hengen mukaisesti. Kortteliparin rakennukset on rytmitetty pienemmäksi keskusta-alueen mittakaavaa myötäillen. Yhdessä korttelit ovat kokonaisuus, joka täydentää kaupungin siluetista puuttuvan palasen.

Korttelien sisältä löytyy vehreä ja turvallinen sisäpiha. Pysäköintitalo jakaa pihapiirin pienempiin intiimeihin alueisiin, jotka on suunniteltu palvelemaan korttelin toimintoja, kuten oleskelu- ja leikkipihoja. Yhteensä alueelle tulee noin 34 000 kem2 rakentamista.

KAUPPA JA PALVELUT Kahvila- ja ravintolatarjonta painottuu kävelykadun ja toriaukion varrelle elävöittäen kävelykeskustaa vuoden ympäri. Toriaukion reunalle on sijoitettu myös hotelli. Kauppa ja muu huoltoa vaativa toiminta on sijoitettu huoltopihan välittömään yhteyteen. Kaupan tilat reunustavat aukiota ja Itäistä Kirkkokatua jatkuen aina Rautatienkadun kulman ympäri tuoden palveluita matkakeskuksenkin lähettyville.

ASUMINEN Liike- ja palvelutilaosuuden yläpuolelle on suunniteltu monipuolinen asuinkortteli erilaisine asumisvaihtoehtoineen. Urbaani asuminen ympäri kortteleita tukee keskustan kehittymistä elävämpään suuntaan. Monipuolinen asuntojakauma yksiöistä isoihin perheasuntoihin takaa, että korttelista löytää kotinsa perhekoosta riippumatta. Korttelin rakennuskorkeuksissa on huomioitu myös piha-alueen valonsaanti ja suojaukset melulta ja tuulelta.

KULTTUURI Musiikkikaupunki Kokkolan esittämä Tapahtumakeskus on sijoitettu kävelykadun jatkeeksi ja vanhaan kaupunkiin johtavan Läntisen Kirkkokadun päätteeksi. Länsi-Puiston kulmalle suunniteltu 12-kerroksinen torni korostaa keskuksen kulmaa lähestyttäessä aluetta. Hotellin ravintola- ja majoituspalvelut sijaitsevat luontevasti tapahtumakeskuksen välittömässä läheisyydessä.

Rautatietorin ja linja-autoaseman alueesta on tehtävissä aktiivinen kortteleiden kokonaisuus osaksi Kokkolan keskustamiljöötä. Luontevalla vaiheistuksella taataan sopiva hankekoko ja toimintojen oikea-aikainen rakentaminen. Yhteistyöllä ja vuorovaikutteisuudella alueen toimijoiden kanssa on merkittävä arvo kun tehdään ihmisille luontevaa julkista palvelu- ja oleskelutilaa sekä miellyttävää asumismiljöötä.

Ehdotus on toteutettu yhteistyössä Lujatalo Oy:n ja paikallisten NSA Yhtiöt Oy:n ja WasaCon Kokkola Oy:n kanssa.

Kokkolan kaupunki : Rautatientorin ja linja-autoaseman alueen suunnittelu- ja toteuttamiskilpailu ratkaistu

Lujatalo Oy : Lujatalo voittanut megaluokan hankekokonaisuuden Kokkolassa

Yle : 100 miljoonan rakennushanke saa kasvot Kokkolassa: keskustakortteliin hotelli, asuntoja, tapahtumakeskus ja parkkitalo

Rakennuslehti : Lujatalon vetämä ryhmä voitti kilvan yli 80 miljoonan hankekokonaisuudesta