20-4-16 Ideakilpailut

Voitto Uusi Vantaankoski -ideakilpailussa!

Aktiivista, hyvinvoivaa ja elävää kaupunkitilaa Uusi Vantaankoski -ideakilpailun voittaneessa Futurama-ehdotuksessa.

SRV, Sanoma, Vantaan kaupunki ja VTT kaipasivat näkemystä siitä, millaisessa paikassa työtä tehdään vuonna 2030. Ehdotuksemme Futurama voitti asian selvittämiseksi järjestetyn ideakilpailun, jossa haettiin konseptia Vantaankosken aseman ympärille sijoittuvalle innovatiiviselle yrityskampukselle.

Me uskomme, että ihmiset haluavat tehdä asioita uudella tavalla, paremmin, nähdä mahdollisuuksia ja kokeilla ideoita. Sille pitää antaa tilaa, ei säädellä pois. Kehittämässämme kampuskonseptissa on tilaa ihmeellisten asioiden tapahtua. Tulevaisuudessa työ mitataan tuloksella, elämä on työn ja vapaa-ajan yhdistävä kokonaistaideteos, ja yhteiskunta on kehittynyt kohti itseohjautuvuutta. Tulevaisuuden työpaikka-alue syntyykin yhdessä tekemällä, orgaanisesti kasvamalla. Se on alusta toimeliaisuudelle, kampus on 1:1 testilaboratorio omille toimijoilleenkin. Rakentaminen etenee väliaikaisesta kohti pysyvää. Rakennusten arvo syntyy käytön kautta, sillä tila ajatellaan käsitteenä kokonaan uudelleen: tilasta tulee palvelu. Koska liikenne on myös kehittynyt palveluksi, rakennusten välitilat on annettu ihmisille ja tapahtumille, ei autoille ja pysäköinnille.

Monialaiseen työryhmäämme kuului lisäksemme futuristi Elina Hiltunen, työelämäntutkija, dosentti Suvi Nenonen, ja liikennesuunnittelija Jouni Ikäheimo. He laajensivat horisonttiamme ja auttoivat näkemään tulevaisuuden täynnä mahdollisuuksia!

Tuomaristo lausui työstämme seuraavaa:

"Kilpailutyö oli erittäin monipuolinen ja se sisälsi ehdotuksia kattavasti liittyen tehtävänannossa mainittuihin aihealueisiin. Työ on huolellisesti tehty, mukaansatempaavasti esitetty ja taustalla oleviin asioihin on selvästi paneuduttu. Tekijät ovat oivaltaneet erityisen hyvin kilpailun luonteen perinteisestä suunnittelukilpailusta poikkeavana. Ennemmin kuin valmiin aluesuunnitelman, Futurama esittää co-creation-prosessin, jolla alue muodostuu orgaanisesti, toimijoiden yhdessä tekemänä ja kehittyvänä kokonaisuutena. Muita vahvuuksia ovat lähteminen liikkeelle megatrendeistä, uuden teknologian hyödyntäminen, uusien työtapojen tukeminen, ruohonjuuritason viihtyvyyteen panostaminen, ympäristön ja esimerkiksi sääolosuhteiden huomioiminen, muunneltavat ja joustavat tilat ja erikokoisten yritysten huomioiminen. Viranomaiset ja vakiintuneet toimijat kilpailuehdotus haastaa keskusteluun rajoitusten purkamisesta ja mahdollisuuksien lisäämisestä."

Lisätietoja ideakilpailusta: Uusi Vantaankoski -ideakilpailu

Seuraa ideakilpailua Twitterissä: #uusivantaankoski