26-3-15

L Arkkitehdit menee yliopistoon

Aalto-yliopisto on kutsunut toimistomme Ympäristö- ja Energiapalvelutiimin luennoimaan kahdelle englanninkieliselle kurssille nyt kevätlukukaudella.

Daniela Grotenfelt vierailee maisteriopintoihin kuuluvalla Creative Sustainability –kurssilla, ja avaa opiskelijoille näkökulmaa, joka on Suomessa vielä kohtuullisen uusi; kuinka ekologinen kestävyys huomioidaan masterplan-tason suunnittelussa. Luennollaan Daniela kertoo myös yksittäisen rakennuksen mittakaavasta tutumpien LEED ja BREEAM –sertifiointien mahdollisuuksista ja roolista aluesuunnittelussa ja kaupunkisuunnittelussa. Esimerkkitapauksena toimii Porvoossa voittanut kilpailuehdotuksemme.

Francesco Allaix luennoi Sustainable Building Design –kurssilla. Hänen aiheensa on erilaisten vihreiden sertifiointien rooli liikerakentamisessa; onko vihreys ja kestävyys myyntivaltti, kuinka, ja kelle. Miten LEED ja BREEAM –sertifioinnit parantavat kiinteistöä ja kiinteistön arvoa, ja mitä aspekteja eri asiakkaat arvostavat? Esimerkkitapauksina ovat toimistomme suunnittelemat LEED-sertifioidut kohteet Suomessa ja Venäjällä.