24-5-18

Westendinportti hyväksyttiin nähtäville

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessaan 16.5.2018 kaavamuutoshakemuksen, jossa nykyinen hotellikaava muutetaan asuntokaavaksi.

Kaavaehdotuksessa tontille on suunniteltu kahteen osaan jaettua 4 - 8 -kerroksista ja 15.000 kem2 asuinkerrostaloa, jonka päädyt porrastavat terassirakenteisina sekä länteen että itään. Tämän lisäksi tontille esitetään rakennettavaksi 1.000 kem2 palvelurakennus, joka sisältää kahvilan ja kylpylän. Nämä palvelut tulevat olemaan kaikkien espoolaisten käytettävissä.

Westendin kunnostettu uimaranta ei sisälly kaavamuutoksen alaiseen alueeseen ja ranta säilyy yleisenä uimarantana myös kaavamuutoksen jälkeen.