4-12-17

ECHAn toimitalo Telakkarantaan

 

ECHA ja Skanska ovat allekirjoittaneet toimitilojen vuokraamista koskevan sopimuksen 4.12.2017. Euroopan kemikaalivirasto ECHA muuttaa Telakkakatu 6:een rakentuvaan 8-kerroksiseen toimitaloon vuoden 2020 alussa.

Uudisrakennuksen osaksi ja sen sisälle jää vanha puutyöpajarakennus, jonka ulkovaippa on suojeltu. Myös vieressä sijaitseva suojeltu konepajarakennus uudistetaan, ja siihen toteutetaan kokous- ja tapahtumakeskus ECHAlle.

L Arkkitehdit vastaa kohteiden arkkitehtisuunnittelusta.

Lisätietoja:

Skanskan tiedote