9-9-19

WESTENDINPORTIN KAAVAMUUTOS HYVÄKSYTTY

 

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessaan 4.9.2019 kaavamuutosehdotuksen, jossa nykyinen hotellikaava muutetaan asuntokaavaksi.

Uusi kaava tulee sisältämään asuntorakentamista 11.500 kem2 sekä ravintola / kylpylärakennuksen 800 kem2. Kaava viedään maankäyttöneuvottelujen jälkeen hyväksyttäväksi Kaupunginhallitukseen ja aikataulullisena tavoitteena on saada tämä hoidettua vielä kuluvan syksyn aikana. Näin on hanke taas askeleen lähempänä toteutumista ja kohtapuolin saadaan hyvää täydennysrakentamista valmiin infran varteen myös Westendiin.

4-6-19

PARKKITEHTUURIA!

VOITTO PASILAN POSTIPUISTON PYSÄKÖINTITALON SUUNNITTELUKILPAILUSSA

L Arkkitehtien Kauramoottori-niminen ehdotus on voittanut kilpailun Pohjois-Pasilaan rakentuvan uuden Postipuiston asuinalueen pysäköintitalosta. Kilpailuehdotusta kuvailtiin arvostelupöytäkirjassa kaupunkikuvallisesti onnistuneeksi ja arkkitehtonisesti eheäksi sekä määrätietoiseksi kokonaisuudeksi.

Kauramoottori-nimi ja rakennuksen muotokieli viittaavat uuden asuinalueen menneisyyteen: aiemmin Pasilan alue oli peltoa ja maatalousmaisemaa. Julkisivun väritys ja alumiinisäleiköt toistavat kauralyhteiden muotoja ja peltomaiseman sävyjä. Ehdotuksessa on huomioitu energiatehokkuus: katolle asennettavat aurinkopaneelit tuottavat energiaa autojen latauspisteisiin ja pysäköintitalon valaistukseen. Kesäaikaan muita energianlähteitä ei tarvita.

Suunnittelukilpailun järjesti Helsingin Asuntotuotantotoimisto, joka rakennuttaa alueelle noin 800 uutta asuntoa. L Arkkitehtien suunnittelema ja Keskisuomen Betonirakenteen rakentama pysäköintitalo valmistuu arviolta 2021.

12-4-19

L ARKKITEHDEILLE KUNNIAMAININTA Myyr York Downtown suunnittelukilpailussa

Palkintolautakunta on antanut kunniamaininnan L Arkkitehtien kilpailuehdotukselle Tiilet ja Pilvet "kunnianhimoisesta arkkitehtuurista ja kokonaisvaltaisesta suunnitelmaratkaisusta, joka kuitenkin nähtiin paikkaan nähden teknistaloudellisesti liian haastavana toteuttaa". Suunnittelutyö oli Vantaan Myyrmäen rautatieaseman ympärillä sijaitsevan alueen uudelleenrakentaminen. Suunnitteluratkaisumme 3,5 hehtaarin alueelle sisälsi katoksen, joka osittain kattaa rautatieaseman, uuden kattavan taidekonseptin ja 4 lasitornia jotka leijuvat tiilisen jalustan päällä.

31-1-19

TÄSTÄ EI KORJAUSRAKENTAMISKOHDE ENÄÄ MUUTU KIINNOSTAVAMMAKSI!

Vuosien työ Helsingin keskustan arvorakennusten parissa on tuonut meidät nyt Theodor Höijerin merkkiteoksen pariin. Niin kutsuttu Tullihallituksen talo ja sen viereinen jugendtalo Erottajalla muutetaan toimistotiloiksi ja ravintoloiksi. Jos tarkasti kuuntelee, saattaa Höijerin uusrenesanssitalon koristeellisissa saleissa kuulla vielä oopperatähti Aino Acktén aariat. Otamme kohteen suunnittelun innolla ja kunnioituksella vastaan! Korjauskohteet rakennuttaa ja omistaa Yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö Blackrock.

30-11-18

L ARKKITEHDIT VUODEN 2018 RAKENTAMISEN RUUSU EHDOKKAANA!

L Arkkitehdit ehdolla vuoden 2018 Rakentamisen Ruusu -palkinnon saajaksi!

Kaarevalinjaiset talot (Vienankatu 1 ja Vuokkiniemenkatu 11) luovat uuden maamerkin ja melumuurin vilkkaiden liikenneväylien solmukohtaan Itä-Helsinkiin, Mellunkylään.

Rakentamisen Ruusu 2018 ehdokkuuden perustelut; suuren asuntokohteen rakentamisprosessi sujui erinomaisen hyvin ja mutkattomasti alustavasta suunnittelusta rakennuslupamenettelyyn ja aina toteutusvaiheeseen asti. Hankkeessa on saavutettu varsin onnistunut suunnitteluratkaisu haastavan asemakaavan pohjalta.

Rakentamisen Ruusu on Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston antama vuotuinen tunnustus poikkeuksellisen laadukkaasta rakennettuun ympäristöön liittyvästä työstä.

Tunnustusta jaetaan rakennuksille, korjauksille, selvityksille ja suunnitelmille. Myös ura, elämäntyö tai hedelmällinen yhteistyö voidaan palkita. Ehdokkaat nimeää Helsingin rakennusvalvonta. Palkittava julkaistaan tiistaina 18.12.2018.

Lisätietoja:

Helsingin kaupungin artikkeli

ATT Mellunkylä, kuvat

29-8-18

L ARKKITEHDEILLE 1. PALKINTO ASUNTOREFORMI 2018 KILPAILUSSA!

Asuntoreformi 2018 -kilpailu on avoin arkkitehtuurikilpailu, jossa tunnistetaan ajankohtaisia asumisen haasteita sekä etsitään niihin innovatiivisia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Kilpailussa käsiteltäviä teemoja ovat mm. kestävän kaupunkikehityksen edistäminen, kohtuuhintaisuus, asukaslähtöiset toteuttamismallit, asumisen kestävyyden erilaiset ulottuvuudet ja uudet asumisen palveluratkaisut.

L Arkkitehtien ehdotus "Lähiösinfonia" saavutti kilpailun Vantaan kohteessa ensimmäisen palkinnon!

Hakunilan kaupunginosa on tulevaisuudessa tunnettu ratikka-asemasta, aktiivisten lähiöpuistojen jatkumosta sekä progressiivisesta tavasta ymmärtää asuminen palveluna ja kaupunki alustana. Asukas ei omista eikä vuokraa vaan hankkii asumisena palveluna. Niin asunnon kuin siihen liittyvät oheispalvelut. Kaikki kilpailuehdotuksen asunnot ovat toisiinsa yhdistettäviä ja muokattavia. Tämä mahdollistaa rakennusten pitkän elinkaaren ja monikäyttöiset maantasokerrosten tilat tuovat elämää katutasoon.

Lisää kaupunkia Vantaalle!!

Lisätietoja:

https://www.facebook.com/larkkitehdit/
https://www.asuntoreformi2018.fi

6-6-18

Lähipalvelukeskus Hertsin peruskivi muurattiin

Lähipalvelukeskus Hertsin peruskivi muurattiin 24.5.2108. Hanke on toimistomme suurimpia ja monipuolisimpia suunnittelutehtäviä. Kortteliin tulee kaikkiaan yli 80 000 brm2 erilaisia toimintoja. Keskus valmistuu vuonna 2020.

Hertsin tekijöiden lisäksi tilaisuutta kunnioitti apulaispormestari Anni Sinnemäki, joka ehti muuraamaan ennen toimistomme suunnittelijaporukkaa.

"Herttoniemessä on käynnissä monia asuinrakennuskohteita sekä useita täydennysrakentamiseen tähtääviä asemakaavan muutoshankkeita. Hyvät joukkoliikenneyhteydet, erityisesti vilkas metroasema, toimivat Herttoniemen alueen kasvun vetureina. Voimakkaasti kasvava asukasmäärä edellyttää myös palvelujen kasvua. Herttoniemeen syntyy uutta kaupunkia, kun alue tiivistyy hyvälle paikalle metroaseman läheisyyteen. Hertsin lähiympäristöön valmistuu seuraavan kymmenen vuoden aikana asuntoja noin 5 000 uudelle asukkaalle paikkaan, jossa joukkoliikenne sekä yksityiset ja julkiset palvelut ovat helposti saavutettavissa, mikä tekee asukkaiden arjesta sujuvaa", kertoo kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Hertsiin sijoittuu päivittäistavarakaupan ja erikoisliikkeiden lisäksi mm. Helsingin kaupungin kirjasto- ja nuorisopalvelut, Touhula-päiväkoti, Mehiläisen hoivakoti, ravintoloita, kahviloita sekä liikunta- ja hyvinvointipalveluita

Toimistomme suunnittelee myös kolme tornitaloa lähipalvelukeskuksen yhteyteen, jotka YIT ja Hartela rakentavat, kumpikin omansa. Ne valmistuvat vuonna 2021.

24-5-18

Westendinportti hyväksyttiin nähtäville

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessaan 16.5.2018 kaavamuutoshakemuksen, jossa nykyinen hotellikaava muutetaan asuntokaavaksi.

Kaavaehdotuksessa tontille on suunniteltu kahteen osaan jaettua 4 - 8 -kerroksista ja 15.000 kem2 asuinkerrostaloa, jonka päädyt porrastavat terassirakenteisina sekä länteen että itään. Tämän lisäksi tontille esitetään rakennettavaksi 1.000 kem2 palvelurakennus, joka sisältää kahvilan ja kylpylän. Nämä palvelut tulevat olemaan kaikkien espoolaisten käytettävissä.

Westendin kunnostettu uimaranta ei sisälly kaavamuutoksen alaiseen alueeseen ja ranta säilyy yleisenä uimarantana myös kaavamuutoksen jälkeen. 

21-12-17

Lähipalvelukeskus Hertsi rakentuu Herttoniemeen

YIT:n ja Hartelan kehittämä Lähipalvelukeskus Hertsin kiinteistöhanke käynnistyy tammikuussa 2018. Helsingin Herttoniemessä sijaitseva hanke toteutetaan YIT:n ja Hartelan kesken. Hertsin sijoittajina ovat Aktia Henkivakuutus Oy:n, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian ja Yleisradion Eläkesäätiön muodostama sijoittajaryhmittymä.

Hertsiin sijoittuu vähittäiskaupan ja palvelujen lisäksi myös palveluasumisen tiloja. YIT ja Hartela rakentavat samaan kortteliin myös erilliset omat asuinrakennuskohteensa. Lähipalvelukeskus Hertsi avautuu keväällä 2020 ja korttelikokonaisuus on valmis kesään 2021 mennessä.

L Arkkitehdit vastaa Hertsin korttelin arkkitehtisuunnittelusta.

Lisätietoja:

YIT:n tiedote

4-12-17

ECHAn toimitalo Telakkarantaan

 

ECHA ja Skanska ovat allekirjoittaneet toimitilojen vuokraamista koskevan sopimuksen 4.12.2017. Euroopan kemikaalivirasto ECHA muuttaa Telakkakatu 6:een rakentuvaan 8-kerroksiseen toimitaloon vuoden 2020 alussa.

Uudisrakennuksen osaksi ja sen sisälle jää vanha puutyöpajarakennus, jonka ulkovaippa on suojeltu. Myös vieressä sijaitseva suojeltu konepajarakennus uudistetaan, ja siihen toteutetaan kokous- ja tapahtumakeskus ECHAlle.

L Arkkitehdit vastaa kohteiden arkkitehtisuunnittelusta.

Lisätietoja:

Skanskan tiedote

1-12-17

L Arkkitehdeille 2. palkinto Europan 14 -kilpailussa

 

Kansainvälinen arkkitehtikilpailu Europan 14 käsitteli vuonna 2017 teemaa "Productive City". Helsingin kohteeksi oli valikoitunut kaupunkibulevardin suunnittelu Laajasaloon uuden yleiskaavan hengessä.  

L Arkkitehtien ehdotus "Waterfront Twist" saavutti kilpailussa toisen palkinnon! 

Suunnitelmassa tutkittiin kaupunkibulevardien problematiikkaa sekä niihin liittyvää täydennysrakentamisen haastetta. Suunnitelmassa pyrittiin luomaan myös yleisluontoista työkalupakkia kaupunkibulevardien suunnittelua varten. 

Laajasalon tie täydentyy tiiviiksi, urbaaniksi kaupunkibulevardiksi. Ympärille kehitettiin muunneltavaa asumista ja työtiloja. Kaupunki kasvaa rantaan asti uudeksi toriksi, ranta-asunnoiksi ja venesatamaksi. 

Lisää kaupunkia Helsinkiin! 

Kts. myös:

https://www.facebook.com/larkkitehdit/

http://europan.fi

9-10-17

Niittykallion kaavamuutos loppusuoralla

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi elokuun lopussa Niittykallion kaavaehdotuksen ja kaava etenee nyt maankäyttösopimusneuvottelujen kautta kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi. Kaavan odotetaan vahvistuvan aikaisintaan vuoden 2018 puolella.

Niittykallion kaavamuutos on ollut toimistomme pitkäkestoisimpia hankkeita, ja tontinkäyttöluonnoksia on liki 20 vuoden aikana asumisen eri variaatioiden lisäksi laadittu myös mm. toimistorakennuksille. Kaavaehdotus käsittää lähes 60.000 kem2 rakentamista ja L Arkkitehtien osuus tästä on noin 43.000 kem2. Kaavaehdotus on laadittu tiiviissä yhteistyössä kaupunkisuunnittelukeskuksen ja maanomistajien Rakennus Oy Hartelan, Cromwell Property Group Oy:n ja Hausia Oy:n kanssa.

2-6-17

Big Room -bileet!

Toimistolla vietettiin inspiroivia, ideoiden täyteisiä Big Room -bileitä vapun alla. Illan aikana pohdittiin koko työntekijäjoukon kesken mitä L Arkkitehdit ovat, minne olemme menossa ja mitä maailmalla tapahtuu nyt.

Big Room -bileet olivat kaikin puolin menestys! Hyvä ruoan, juoman ja mahtavan yhteishengen tuloksena saatiin valtavasti hyviä ajatuksia ja ehdotuksia. Näitä työstämällä kehitymme entistä paremmiksi!

 

14-12-16

Lisää kaupunkia Lahteen!

Askonalue on yksi Lahden tärkeimmistä kehityskohteista. L Arkkitehdit on mukana maanomistajan, Renor Oy:n kanssa, suunnittelemassa alueen tulevaisuutta ja maankäyttöä. Alue on kooltaan noin 31 hehtaaria.

Askonalueen historia ulottuu vuoteen 1918, jolloin huonekalujen teollinen valmistus alueella aloitettiin. Askonalueelle valmistui 1920-luvulla useita huonekalutehtaita, ja 1950-luvulla alueella toimi Pohjoismaiden suurin huonekalu- ja kodinkonetehdas.

Askonalue tulee tulevaisuudessa olemaan aktiivinen osa Lahden keskustaa ja linkki radan pohjois- ja eteläosan välillä. Vanhan teollisuusperinteen ympärille kasvaa monipuolinen uusi kaupunginosa. Maankäyttösuunnitelmissa rakennusoikeutta on noin 250 000 - 300 000m2. Alueelle tulee niin työpaikkoja, asumista kuin liikerakentamistakin.

Ensimmäisen vaiheen asemakaavoitus on parhaillaan kaavaehdotusvaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kaavoitetaan noin 90 000m2.

http://www.askonalue.fi

Youtube Askonalue

1-11-16

L Arkkitehdeille palkintosija MetsäWoodin kansainvälisessä Plan B ”City above city” arkkitehtikilpailussa

Kaupungistuminen on tulevien vuosikymmenten suurimpia haasteita. Jo nyt noin puolet maailman väestöstä asuu kaupunkialueilla ja vuoteen 2050 mennessä tuo luku tulee olemaan kaksi kolmasosaa. Kaupungeista loppuu tila ja tarvitaan uusia ideoita ja ratkaisuja kestävälle kaupunkirakentamiselle.

Tutkimusten mukaan noin 25 % taloista on tarpeeksi vahvoja kestämään lisärakentamista päälleen. Voisivatko nykyiset katot olla huomisen tonttimaata?

L Arkkitehtien ehdotus "Plug-In" esittelee konseptin, jolla vastataan tähän haasteeseen. Tulevaisuuden asuminen on jotain muuta kuin mitä tänään tunnemme. Siksi rakenneratkaisujen täytyy olla muuntojoustavia. Ehdotuksemme palautuu yksinkertaisuudessaan mittakaavaan huoneesta ja käytävästä, "torista" ja "kadusta".

Muuntojoustava mittamaailma yhdistettynä vakioituihin puurakenne-elementteihin tuottaa ratkaisun, jolla voidaan rakentaa kaupunki kaupungin päälle!

MetsäWood - Plan B competition

Facebook

31-10-16

Okhta Mall -kauppakeskukselle European Property Awards -palkinto

L Arkkitehtien suunnittelema ja SRV:n toteuttama Okhta Mall -kauppakeskus Pietarissa on palkittu arvostetulla European Property Awards -palkinnolla.

Kansainvälinen, yli 60-hengen raati palkitsi Pietarissa sijaitsevan Okhta Mall -kauppakeskuksen 27. lokakuuta Lontoossa pidetyssä gaalassa. European Property Awards -palkintoa pidetään yhtenä arvostetuimmista kiinteistöalan palkinnoista Euroopassa. Kilpailussa arvioidaan uusia kiinteistöjä arkkitehtuurin, kiinteistökehityksen, sisustussuunnittelun ja kiinteistömarkkinoinnin näkökulmista.

Kauppakeskus palkittiin niin arkkitehtuurin kuin markkinoinnin osalta, ja myös kauppakeskuksen suunnittelussa ja toteutuksessa vahvasti huomioon otettu ekologisuus sai tunnustusta. Okhta Mall onkin ensimmäinen LEED Gold -sertifikaatin saanut kauppakeskus Venäjällä.

Modernin skandinaavisen ilmeen saanut kauppakeskus juhli avajaisiaan elokuussa 2016. Kokonaispinta-alaltaan 140 000 neliömetrin suuruinen kauppakeskus on yksi Pietarin suurimmista.

Rakennuslehden artikkeli

21-6-16 Arkkitehtuurikilpailut

L Arkkitehdit voittoon DoReMi-ehdotuksella Kokkolan Rautatientorin alueen kehittämisessä

Ilmakuva korttelikokonaisuudesta Kokkolan rautatientorin suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittaneesta ehdotuksesta.

L Arkkitehdeille suunnittelu- ja toteutuskilpailun voitto DoReMi-ehdotuksella Lujatalo Oy:n arkkitehtisuunnittelukumppanina Kokkolan rautatientorin ja linja-autoaseman kortteleista

Kokkolan vanhan Rautatientorin ja matkakeskukseen siirtyvän linja-autoaseman kortteleihin, Kokkolan kävelykadun alkuun, suunnitellaan kaupunkirakennetta täydentävä keskusta-asumisen, palveluiden ja viihtymisen urbaani sikermä.

Kokkolan linja-autoaseman alue sijaitsee aivan Kokkolan keskustassa, rautatieasemaa vastapäätä ja kävelykadun päätteenä. L Arkkitehtien kilpailuehdotus DoReMi on luonteikas korttelikokonaisuus, joka rakentaa identiteettiä koko Kokkolan keskustalle alueen erityispiirteitä kunnioittaen ja sen parhaita puolia korostaen sekä keskustan elinvoimaisuutta lisäten.

Suunnitelman ydin on keskustakortteleiden kokonaisuus, joka on tunnistettavissa kaikista suunnista lähestyttäessä. Innoitusta on haettu Kokkolan vanhojen puukortteleiden julkisivujen vaihtelevuudesta nykyajan hengen mukaisesti. Kortteliparin rakennukset on rytmitetty pienemmäksi keskusta-alueen mittakaavaa myötäillen. Yhdessä korttelit ovat kokonaisuus, joka täydentää kaupungin siluetista puuttuvan palasen.

Korttelien sisältä löytyy vehreä ja turvallinen sisäpiha. Pysäköintitalo jakaa pihapiirin pienempiin intiimeihin alueisiin, jotka on suunniteltu palvelemaan korttelin toimintoja, kuten oleskelu- ja leikkipihoja. Yhteensä alueelle tulee noin 34 000 kem2 rakentamista.

KAUPPA JA PALVELUT Kahvila- ja ravintolatarjonta painottuu kävelykadun ja toriaukion varrelle elävöittäen kävelykeskustaa vuoden ympäri. Toriaukion reunalle on sijoitettu myös hotelli. Kauppa ja muu huoltoa vaativa toiminta on sijoitettu huoltopihan välittömään yhteyteen. Kaupan tilat reunustavat aukiota ja Itäistä Kirkkokatua jatkuen aina Rautatienkadun kulman ympäri tuoden palveluita matkakeskuksenkin lähettyville.

ASUMINEN Liike- ja palvelutilaosuuden yläpuolelle on suunniteltu monipuolinen asuinkortteli erilaisine asumisvaihtoehtoineen. Urbaani asuminen ympäri kortteleita tukee keskustan kehittymistä elävämpään suuntaan. Monipuolinen asuntojakauma yksiöistä isoihin perheasuntoihin takaa, että korttelista löytää kotinsa perhekoosta riippumatta. Korttelin rakennuskorkeuksissa on huomioitu myös piha-alueen valonsaanti ja suojaukset melulta ja tuulelta.

KULTTUURI Musiikkikaupunki Kokkolan esittämä Tapahtumakeskus on sijoitettu kävelykadun jatkeeksi ja vanhaan kaupunkiin johtavan Läntisen Kirkkokadun päätteeksi. Länsi-Puiston kulmalle suunniteltu 12-kerroksinen torni korostaa keskuksen kulmaa lähestyttäessä aluetta. Hotellin ravintola- ja majoituspalvelut sijaitsevat luontevasti tapahtumakeskuksen välittömässä läheisyydessä.

Rautatietorin ja linja-autoaseman alueesta on tehtävissä aktiivinen kortteleiden kokonaisuus osaksi Kokkolan keskustamiljöötä. Luontevalla vaiheistuksella taataan sopiva hankekoko ja toimintojen oikea-aikainen rakentaminen. Yhteistyöllä ja vuorovaikutteisuudella alueen toimijoiden kanssa on merkittävä arvo kun tehdään ihmisille luontevaa julkista palvelu- ja oleskelutilaa sekä miellyttävää asumismiljöötä.

Ehdotus on toteutettu yhteistyössä Lujatalo Oy:n ja paikallisten NSA Yhtiöt Oy:n ja WasaCon Kokkola Oy:n kanssa.

Kokkolan kaupunki : Rautatientorin ja linja-autoaseman alueen suunnittelu- ja toteuttamiskilpailu ratkaistu

Lujatalo Oy : Lujatalo voittanut megaluokan hankekokonaisuuden Kokkolassa

Yle : 100 miljoonan rakennushanke saa kasvot Kokkolassa: keskustakortteliin hotelli, asuntoja, tapahtumakeskus ja parkkitalo

Rakennuslehti : Lujatalon vetämä ryhmä voitti kilvan yli 80 miljoonan hankekokonaisuudesta

3-5-16 Arkkitehtuurikilpailut

Uusi keskustakortteli Järvenpäähän – voitokas ehdotus keskusta-alueen kehittämiseksi

Järvenpään Perhelän kaupunkikeskus

L Arkkitehdeille suunnittelu- ja toteutuskilpailun voitto Lujatalo Oy:n arkkitehtisuunnittelukumppanina Järvenpään kaupunkikeskustaan!

Järvenpään kaupunginhallitus valitsi 2.5.2016 Lujatalo Oy:n rakentamaan uutta Järvenpään Perhelän kaupunkikeskusta. L Arkkitehdit vastasi suunnittelu- ja toteutuskilpailuehdotuksen arkkitehtisuunnittelusta.

Järvenpään keskeisimpään kortteliin – rautatieaseman viereen ja kävelykatu Jannen päähän – suunnitellaan uudentyyppistä keskusta-asumisen, palveluiden ja viihtymisen keskittymää.

Suunnitelman ydin on Järvenpään keskustaa yhdistävä läpikuljettava korttelikokonaisuus, jonka hahmo on tunnistettavissa kaikista suunnista lähestyttäessä. Kaksikerroksisen liike- ja palvelutilaosuuden yläpuolelle on suunniteltu monipuolinen noin 400 asunnon asuinkortteli erilaisine asumisvaihtoehtoineen. Rakennuskokonaisuus kasvaa asteittain korkeammaksi kiertyen korttelin ympäri. Suunnitellut tornitalot muodostavat portin kävelykadulle vahvistaen Järvenpään kävelykeskustan identiteettiä.

Uusi kaupunkikeskus toteutetaan palvelemaan järvenpääläisten tarpeita ja toiveita. Keskuksen suunnittelussa korostuu saavutettavuus kaikilla liikkumismuodoilla: kävellen, pyöräillen, julkisella liikenteellä ja henkilöautolla. Kaupunkikeskuksen ensimmäinen kerros tulee olemaan avoin ja viihtyisä. Liiketilat tulevat liittymään saumattomasti kävelykatu Janneen. Kaupunkikeskuksen sisätorilla voidaan järjestää tapahtumia ja pop-up toimintaa vuoden ympäri.

Kortteliin kaavaillaan liike- ja toimitilarakennusoikeutta noin 10 300 k-m2 ja asuntorakentamisoikeutta noin 24 800 k-m2. Rakennus suunnitellaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja innovatiivisia energiatehokkuusratkaisuja hyödyntäen. Järvenpään pitkäjänteinen työ keskustan kehittämiseksi saa kruunun uuden Perhelä-keskuksen myötä.

– Järvenpäässä kulminoituvat kaikki kaupunkikehittämisen vetovoimatekijät. Loistava sijainti, Tuusulanjärvi ja päärata sekä panostukset keskustan kehittämiseen tekevät Järvenpäästä kiistatta Keski-Uudenmaan kiinnostavimman paikan, toteaa Järvenpään elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoi.

– Perhelän korttelin toteuttaminen tulee olemaan Lujatalolle merkittävä hanke. Hanke istuu hyvin Lujatalon strategiaan, jonka mukaisesti se panostaa entistä enemmän suuriin hankekehityskokonaisuuksiin. Kyseessä on yksi Lujatalon historian suurimmista investoinneista, suuruusluokaltaan jopa 130-160 miljoonaa euroa, sanoo Lujatalon aluejohtaja Heimo Hantula.

− Lujatalo näkee Järvenpään erittäin kiinnostavana tulevaisuuden kasvukeskuksena. Järvenpää linkittyy pääradan kautta koko metropolialueen työssäkäyntialueeseen ja on asuinkaupunkina vetovoimainen vihreytensä ja omaleimaisuutensa ansiosta. Uskon vahvasti, että Perhelän hanke tulee olemaan menestys sekä kaupungille että Lujatalolle, kertoo Perhelän kohteen hankejohtajana toimiva Lujatalon Jari Kalme.

Perhelän kaupunkikeskuksen suunnittelu käynnistetään välittömästi. Korttelin rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2017 syksyllä. Liikekeskuksen avajaisia on tarkoitus viettää vuoden 2019 loppupuolella.

Lisätietoja hankkeesta: Järvenpään kaupunki

20-4-16 Ideakilpailut

Voitto Uusi Vantaankoski -ideakilpailussa!

Aktiivista, hyvinvoivaa ja elävää kaupunkitilaa Uusi Vantaankoski -ideakilpailun voittaneessa Futurama-ehdotuksessa.

SRV, Sanoma, Vantaan kaupunki ja VTT kaipasivat näkemystä siitä, millaisessa paikassa työtä tehdään vuonna 2030. Ehdotuksemme Futurama voitti asian selvittämiseksi järjestetyn ideakilpailun, jossa haettiin konseptia Vantaankosken aseman ympärille sijoittuvalle innovatiiviselle yrityskampukselle.

Me uskomme, että ihmiset haluavat tehdä asioita uudella tavalla, paremmin, nähdä mahdollisuuksia ja kokeilla ideoita. Sille pitää antaa tilaa, ei säädellä pois. Kehittämässämme kampuskonseptissa on tilaa ihmeellisten asioiden tapahtua. Tulevaisuudessa työ mitataan tuloksella, elämä on työn ja vapaa-ajan yhdistävä kokonaistaideteos, ja yhteiskunta on kehittynyt kohti itseohjautuvuutta. Tulevaisuuden työpaikka-alue syntyykin yhdessä tekemällä, orgaanisesti kasvamalla. Se on alusta toimeliaisuudelle, kampus on 1:1 testilaboratorio omille toimijoilleenkin. Rakentaminen etenee väliaikaisesta kohti pysyvää. Rakennusten arvo syntyy käytön kautta, sillä tila ajatellaan käsitteenä kokonaan uudelleen: tilasta tulee palvelu. Koska liikenne on myös kehittynyt palveluksi, rakennusten välitilat on annettu ihmisille ja tapahtumille, ei autoille ja pysäköinnille.

Monialaiseen työryhmäämme kuului lisäksemme futuristi Elina Hiltunen, työelämäntutkija, dosentti Suvi Nenonen, ja liikennesuunnittelija Jouni Ikäheimo. He laajensivat horisonttiamme ja auttoivat näkemään tulevaisuuden täynnä mahdollisuuksia!

Tuomaristo lausui työstämme seuraavaa:

"Kilpailutyö oli erittäin monipuolinen ja se sisälsi ehdotuksia kattavasti liittyen tehtävänannossa mainittuihin aihealueisiin. Työ on huolellisesti tehty, mukaansatempaavasti esitetty ja taustalla oleviin asioihin on selvästi paneuduttu. Tekijät ovat oivaltaneet erityisen hyvin kilpailun luonteen perinteisestä suunnittelukilpailusta poikkeavana. Ennemmin kuin valmiin aluesuunnitelman, Futurama esittää co-creation-prosessin, jolla alue muodostuu orgaanisesti, toimijoiden yhdessä tekemänä ja kehittyvänä kokonaisuutena. Muita vahvuuksia ovat lähteminen liikkeelle megatrendeistä, uuden teknologian hyödyntäminen, uusien työtapojen tukeminen, ruohonjuuritason viihtyvyyteen panostaminen, ympäristön ja esimerkiksi sääolosuhteiden huomioiminen, muunneltavat ja joustavat tilat ja erikokoisten yritysten huomioiminen. Viranomaiset ja vakiintuneet toimijat kilpailuehdotus haastaa keskusteluun rajoitusten purkamisesta ja mahdollisuuksien lisäämisestä."

Lisätietoja ideakilpailusta: Uusi Vantaankoski -ideakilpailu

Seuraa ideakilpailua Twitterissä: #uusivantaankoski

16-3-16 Arkkitehtuurikilpailut

Vartiosaari-kilpailussa menestystä

Näkymä Vartiosaaren keskustasta

Helsingin Vartiosaaresta halutaan tehdä luontoarvoja kunnioittavan, energiatehokkaan ja ekologisen kaupunginosan prototyyppi. Uudenlaista asuinaluekonseptia haettiin kilpailun avulla, ja L Arkkitehtien ehdotus sai kilpailussa lunastuksen.

"Kun kaupungin läheisyys alkaa tuntua, on kuin tulisi kotiin"

Ehdotuksemme esittää tiiviin ja keskustamaisen kaupungin, mutta sovitettuna Vartiosaaren luontomaisemaan. Pikkukaupunkimainen miljöö on turvallinen ja viihtyisä. Suunnitelman ytimenä on kohtaaminen ja yhteisöllisyys: rakennusten välinen tila annetaan ihmisille ja kaikille liikkumisen muodoille, ei pelkästään autoille. Katumaisema täytetään "aktivaattoreilla": käyttöä varten rakennetuilla paikoilla ja toiminnallisilla pisteillä, jotka tuovat ihmiset yhteen. Yhteiset tilat ja jaetut palvelut ovat myös asuinrakennusten ja korttelipihojen sydän. Vähemmän etäisyyttä – enemmän yhteistä.

Lisätietoja suunnittelukilpailusta: Vartiosaari – asumista kaikille!

14-10-15 Arkkitehtuurikilpailut

Haven Kakumäe suunnittelukilpailun 3. sija

Tallinnan Kakumäen kaupunginosan venesataman kehittämisestä järjestettiin kansainvälinen kutsukilpailu Haven Kakumäe Oy:n toimesta loppuvuodesta 2015. Kilpailussa etsittiin ratkaisua, joka nivoisi monipuoliset satamatoiminnot sekä alueen olemassaolevan rakenteen luontevaksi ja vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi. L Arkkitehdit sijoittui kilpailussa 3. sijalle.
"Antikythera"

Kilpailuehdotus saa nimensä kreikkalaisen satamakaupungin edustalta löydetystä muinaisesta kellomekanismista, jonka avulla oli mahdollista ennustaa erilaisten taivaankappaleiden liikkeitä. Suunnitelmassa asuin- ja palvelurakennukset muodostavat suojaavan sylin, joka kehystää rauhaisaa venesatamaa. Rantabulevardi ja satamakeskusta kiertävä raitti luovat pienipiirteistä ja kävely-ystävällistä kaupunkitilaa Kakumäen uuteen keskukseen. Antikythera esittelee uuden merellisen elämisen konseptin, jossa veneily tulee sananmukaisesti etuovelle.

7-10-15

Kestävä Kivitalo -palkinto

L Arkkitehtien suunnittelema Asunto Oy Helsingin Kuunari on palkittu Kestävä Kivitalo- palkinnolla. Kohde koostuu kolmesta viisikerroksisesta pistetalosta, joita yhdistää pysäköintihalli.

Palkinnon perusteluissa on kohteesta mainittu mm. seuraavaa:

 "Kohteen arkkitehtonisessa toteutuksessa on onnistuneella tavalla otettu huomioon paikan merellinen ympäristö. Arkkitehtuuriltaan lopputulos on ollut harmoninen ja ympäristöönsä hyvin istuva. Rakennuksista henkii ulospäin vankkojen aikaa kestävien materiaalin käyttö kuitenkin niin että alueen visuaalinen ilme on klassisen hienostunut ja modernein tyylikeinoin kevennetty. Asuntopohjien suunnittelu on ollut hallittua ja myös näkymät on huomioitu suunnittelussa erinomaisesti."

 "Rakennus sopeutuu julkisivujen vaihtelevien mutta hillittyjen värisävyjen ansiosta ympäristöönsä lähellä venesatamaa kaikkina vuodenaikoina."

 "Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on ajateltu pitkää elinkaarta, asumisviihtyvyyttä ja rakennuksen elinkaaren aikaisia käyttökustannuksia. Rakennuksen suunnittelussa on ennakkoluulottomasti hyödynnetty myös asuntorakentamisessa harvemmin käytettyä mallintamista."

Kestävä Kivitalo -palkinto myönnetään henkilöille ja yhteisöille, jotka ovat osallistuneet laadukkaasti tiilestä ja betonista paikalla rakennettujen rakennusten toteutukseen. Palkinnon myöntää Kestävä Kivitalo –yritysryhmä.

Kohteen pääsuunnittelijana meillä toimi Mari Ille ja rakentamisesta vastasi Rakennusosakeyhtiö Hartela Oy.

7-10-15 LEED sertifiointi

Estradi 1 saavutti arvostetun LEED platinan

Estradi 1 saavutti korkeimman Platinatason LEED-järjestelmässä (Leadership in Energy and Environmental Design) ollen näin 13. rakennus Suomessa, jolle vastaava tunnustus on myönnetty. Rakennuksen sekä suunnittelu ja sertifiointiprosessi suoritettiin molemmat L Arkkitehdeillä.

Korkea taso saavutettiin toimenpiteillä, kuten rakennustyömaan jätteen laaja hyötykäyttö, paikallisten rakennusmateriaalien käyttö, vedenkulutuksen vähentäminen kastelussa, vuokralaisten ja rakentamisen ohjeistukset. Lisäksi laitevalinnat tukivat ympäristösäästöjä.

Hankkeessa on aurinkosähköpaneelit, kattava automatiikka ja mittarointi, vettä säästävät kalusteet, jne. Lisäksi vuokralaisiin panostettiin paljon. Vuokralaisten ympäristötietoisuutta pyritään nostamaan ja kestäviä tapoja pyritään kehittämään kertomalla rakennuksen toiminnasta infografiikoilla ja hissien info screeneillä sekä järjestämällä ympäristötoreja.

28-8-15 GO tool analyysi

L Arkkitehdit julkistaa "GO"-työkalun

 

L Arkkitehtien tavoite tuoda asiakkaidemme suunnitelmiin lisäarvoa ja edistää kestävää kehitystä on tehnyt suuren loikan eteenpäin. Tänään julkistamme Green Options (GO) -työkalun, jonka kehitimme tukemaan projektien kehitystä mahdollisimman vihreän lopputuloksen aikaansaamiseksi.

GO-analyysin avulla kartoitetaan projektin vihreä potentiaali ja tuodaan suunnittelupöytään konkreettisia parannusehdotuksia. Ensimmäinen GO-analyysi tehdään konseptisuunnitteluvaiheessa. Analyysin tulokset esitetään GO-raportissa. Näiden tulosten avulla asiakas voi valita, millä ratkaisuilla edetä ja mitä tutkia tarkemmin. GO -työkalun avulla seurataan hankkeen edistymistä ja tuodaan kyseisissä vaiheissa oleelliset parannuskeinot esille.

GO-analyysissä hanketta arvioidaan 20 kategorian avulla. Jokainen kategoria arvioidaan asteikolla: Heikko - Keskitaso - Hyvä - Erinomainen. Tavoitteena on viedä hanke mahdollisimman lähelle 100 %:sti Erinomaista arviota integroimalla kestäviä ratkaisuja jokaisessa vaiheessa. GO-työkalua on tähän mennessä jo käytetty useissa case-hankkeissa ja tavoitteena on, että sitä käytetään kaikissa suunnitteluhankkeissa 2020 mennessä. Let's GO!

14-4-15

Pääkonttorille uusi elämä

Katajanokalla, Satamakatu 3:ssa, sijaitsee virtaviivainen rakennus jonka neuvotteluhuoneissa tehdyt päätökset ovat vaikuttaneet kaikkien suomalaisten elämään. Se oli, aivan viime kuukausiin asti, satojen ihmisten työpaikka. Kulmassa korkeuksiin kohoava piippu muistuttaa rakennuksen historiasta; yli 30.000 neliömetrin kokoinen rakennus valmistui 1940, ja se tehtiin alunperin paitsi konttoriksi, myös varastoiksi ja tuotantotiloiksi. Julkisivuihin valittu tumma tiili pysyi tyylikkäänä jopa vilkkaan satama-alueen nokisessa ilmassa.

Nyt 2010-luvulla noesta ei ole enää tietoakaan, vaan raikasta meri-ilmaa pääsee kohta nauttimaan joukko uusia katajanokkalaisia. Tähän Keskon entiseen pääkonttoriin saneerataan yli sata asuntoa sekä hotelli. Poikkeukselliseen kohteeseen tulee yksilöllisiä ja muunneltavia asuntoja; osa on kaksikerroksisia, ja yhdessä sisäpihalle aukeavassa asunnossa on rivissä peräti 12 ikkunaa. Kaikki asunnot on suunniteltu avoimen plaanin periaatteella, eli märkätilat on paketoitu tiiviisti, ja huoneita voi siinä ympärillä olla vaikka kaksi tai kuusi, sen mukaan miten asukas haluaa tilansa käyttää.

Kohteelle on juuri haettu rakennuslupaa, ja näillä näkymin ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan jo 2017. Heistä onnekkaimmilla on oma kattoterassi ja sieltä Helsingin upeimmat näkymät; edessä avautuvaa panoraamaa koristavat Uspenskin katedraali, Suurkirkko, Kauppatori, ja tietenkin, Skattalla kun ollaan, meri.

Sivu 1 / 3 > >>